سهیل و سهای عزیز و دوست داشتنی ما

زهرا هستم متولد 12 دی ماه سال 61 ، سال 80 بدون عشق و کاملا به روش سنتی با همسر مهربونم به عقد هم دراومدیم. 4 مرداد 86 خدای مهربون پسر عزیزتر از جانم رو به ما هدیه داد پسرکم متولد شهر کوبه ی ژاپنه. و الان هم منتظر به دنیا اومدن دختر گلم هستیم.

مهر 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست